หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชีฯ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ นำโดย นางเทพินทร์ ไสยวรรณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในอากาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน โดยมีนายรณชิต พุทธลา นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก ในชุมชนต้นแบบได้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นแบบรักการทำบัญชี ให้ลดค่าใช้จ่าย ส่งเสริมการออม และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการเผยแพร่ความรู้ด้านบัญชีและปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (แปลงเกษตรของ นางสาวสมจันทร์ ดอนสินพูล) บ้านโหมน ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
t20160922145119_366208.jpg
t20160922145120_366209.jpg
t20160922145116_366211.jpg
t20160922145117_366212.jpg
t20160922145115_366214.jpg
t20160922145115_366215.jpg
t20160922145113_366217.jpg
t20160922145113_366218.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888