หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น อบรมให้ความรู้การทำบัญชี แก่เกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2558
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางพนารัตน์ หาชานนท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "การทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ" ให้แก่เกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2558 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อถ่ายทอด ความรู้ด้านต่างๆ ร่วมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ให้เกษตรกรสามารถ นำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรได้เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรที่รับการอบรม จำนวน 200 คน โดยมีนายปิยิน ตลับนาค นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
t20160922144236_366174.jpg
t20160922144235_366175.jpg
t20160922144231_366177.jpg
t20160922144232_366178.jpg
t20160922144229_366180.jpg
t20160922144230_366181.jpg
t20160922144228_366183.jpg
t20160922144227_366184.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888