หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ 2559 ณ สตส.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ นายกานตพงศ์ รอดสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (โครงการ แปลงใหญ่ และโครงการ ศพก.) ทั้งนี้ ยังลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อรับทราบ ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานโครงการฯ จากผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
t20160921152057_366112.jpg
t20160921152057_366113.jpg
t20160921152105_366115.jpg
t20160921152119_366116.jpg
t20160921152126_366118.jpg
t20160921152127_366119.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888