หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ ติดตามการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 นายกานตพงศ์ รอดสิน ผู้อำนวยการ กลุ่มโครงการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ติดตาม การปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2559 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการตามนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอ แม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานโครงการจาก ผู้ปฏิบัติงานด้วย
t20160921145840_366050.jpg
t20160921145841_366051.jpg
t20160921145849_366053.jpg
t20160921145850_366054.jpg
t20160921145858_366056.jpg
t20160921145859_366057.jpg
t20160921145908_366059.jpg
t20160921145909_366060.jpg
t20160921145916_366062.jpg
t20160921145917_366063.jpg
t20160921145925_366065.jpg
t20160921145925_366066.jpg
t20160921145933_366068.jpg
t20160921145934_366069.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888