หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ชลบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูบัญชี
เมื่อวันที่ 8 - 9 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย นางพิมพา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูบัญชี” เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูบัญชีให้มีทักษะความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้าง ความชัดเจน และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานให้กับครูบัญชี โดยมี อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีจังหวัดชลบุรี และบุคลากรในสังกัด จำนวน 35 ราย เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายโดย นายธีรภัทร อุ่นใจ ครูบัญชีดีเด่นระดับ ประเทศประจำปี 2555 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ชุมชนบ้านคลองน้ำเป็น อำเภอเขาคิชฌกูฏ และอะโลฮ่า ซันเซ็ท โฮมสเตย์ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
t20160921144924_366019.jpg
t20160921144924_366020.jpg
t20160921144936_366022.jpg
t20160921144936_366023.jpg
t20160921144944_366025.jpg
t20160921144944_366026.jpg
t20160921144952_366028.jpg
t20160921144953_366029.jpg
t20160921145000_366031.jpg
t20160921145001_366032.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888