หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดบึงกาฬ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นายปริญญา ธาตุลม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร ทฤษฎีใหม่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ดำเนินการขับเคลื่อน นโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
t20160921143702_365988.jpg
t20160921143703_365989.jpg
t20160921143711_365991.jpg
t20160921143711_365992.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888