หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.8 จัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน ปี 2560




เมื่อวันที่ 12 – 14 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 จัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน ปี 2560 ให้แก่บุคลากรในพื้นที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 โดยมี นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี งานโครงการต่างๆ ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของรอบปีที่ผ่านมา และได้รับทราบ แนวทางและเป้าหมายการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 สามารถขับเคลื่อน งานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อให้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน ณ โรงแรมป่าตองลอดจ์ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
t20160920123837_365894.jpg
t20160920123838_365895.jpg
t20160920123850_365897.jpg
t20160920123851_365898.jpg
t20160920123900_365900.jpg
t20160920123901_365901.jpg
t20160920123910_365903.jpg
t20160920123911_365904.jpg
t20160920123920_365906.jpg
t20160920123921_365907.jpg
t20160920123930_365909.jpg
t20160920123931_365910.jpg
t20160920123939_365912.jpg
t20160920123939_365913.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888