หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุทัยธานี เป็นวิทยากรโครงการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ทำบัญชีสหกรณ์
เมื่อวันที่ 13 – 16 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี นำโดย นางสาวนิภา แจงทนงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี พร้อมด้วยนางสาววัฒนาวดี หัสดินทร ณ อยุธยานักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ทำบัญชีสหกรณ์” เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรม สามารถจัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ กำหนด ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
t20160920122645_365863.jpg
t20160920122646_365864.jpg
t20160920122654_365866.jpg
t20160920122654_365867.jpg
t20160920122702_365869.jpg
t20160920122703_365870.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888