หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ บริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 3/2559 เพื่อรับทราบและพิจารณาแผนพัฒนา บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2560–2564 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ปี 2560 – 2564 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2560-2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการทบทวนกระบวนการและแนวทาง การปฏิบัติงานสอบบัญชี เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์/ วิธีปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อผู้รับบริการ ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20160920120111_365770.jpg
t20160920120112_365771.jpg
t20160920120121_365773.jpg
t20160920120122_365774.jpg
t20160920120130_365776.jpg
t20160920120131_365777.jpg
t20160920120139_365779.jpg
t20160920120140_365780.jpg
t20160920120149_365782.jpg
t20160920120149_365783.jpg
t20160920120159_365785.jpg
t20160920120200_365786.jpg
t20160920120210_365788.jpg
t20160920120211_365789.jpg
t20160920120239_365791.jpg
t20160920120240_365792.jpg
t20160920120248_365794.jpg
t20160920120250_365795.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888