หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงราย ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูแม่จัน จำกัด
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย นำโดย นางภาวิณีย์ เชื้อเมืองพาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูแม่จัน จำกัด เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่สมาชิกของสหกรณ์ที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ยังได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้ตรวจสอบกิจการ วาระใหม่ ประจำปี 2560 ณ สวนเมษา รีสอร์ท ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
t20160919161238_365708.jpg
t20160919161239_365709.jpg
t20160919161248_365711.jpg
t20160919161248_365712.jpg
t20160919161257_365714.jpg
t20160919161258_365715.jpg
t20160919161308_365717.jpg
t20160919161309_365718.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888