หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครราชสีมา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน ของสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา นำโดย นายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนของสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐและ ประชาชนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้เป็นภูมิคุ้มกัน สามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานการประชุมและร่วมบรรยาย ณ บ้านดอนวัว หมู่ 10 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
t20160919125434_365553.jpg
t20160919125434_365554.jpg
t20160919125443_365556.jpg
t20160919125444_365557.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888