หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสู่สหกรณ์ ในพื้นที่ สตท.1
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อน ธรรมาภิบาลสู่สหกรณ์ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 โดยมี นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 นางไพรินทร์ เจริญทวีทรัพย์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและ การสอบบัญชี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และข้าราชการ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนสหกรณ์ชี้แจงสภาพปัญหา และอุปสรรค ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติเป็นรายสหกรณ์ พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางในการ แก้ไขปัญหา และรวบรวมปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ เพื่อนำไปศึกษา และหาทางแก้ไขให้ในโอกาสต่อไป โดยมีตัวแทนของสหกรณ์ และผู้สอบบัญชี จำนวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด จังหวัดสระบุรี สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จำกัด จังหวัดลพบุรี สหกรณ์ผู้ใช้น้ำจระเข้สามพัน จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี และสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุม
t20160919124428_365522.jpg
t20160919124429_365523.jpg
t20160919124438_365525.jpg
t20160919124439_365526.jpg
t20160919124450_365528.jpg
t20160919124451_365529.jpg
t20160919124459_365531.jpg
t20160919124500_365532.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888