หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกแก่นฝาง อ.บ้านฝาง และกลุ่มวิสาหกิจรวบรวมอ้อยบ้านวังยาว อ.โนนศิลา
เมื่อวันที่ 9 กันยายน2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางพนารัตน์ หาชานนท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีชุมชน โดยมี นางสุทิศา วิเศษ นักวิชาการตรวจสอบ บัญชีชำนาญการ และนางสาวภัทรภร หลักทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกแก่นฝาง อำเภอบ้านฝาง และวิสาหกิจรวบรวมอ้อยบ้านวังยาว อ.โนนศิลา เพื่อศึกษาสภาพความเป็นจริง และกระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและนำข้อมูลที่ได้จากการ ศึกษาดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติงานโครงการวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มี ประสิทธิภาพและยั่งยืน
t20160916122030_365429.jpg
t20160916122031_365430.jpg
t20160916122040_365432.jpg
t20160916122040_365433.jpg
t20160916122054_365435.jpg
t20160916122054_365436.jpg
t20160916122103_365438.jpg
t20160916122104_365439.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888