หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวปัทมา บ่อทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพ เกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559 เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของโครงการ ที่กำหนด รวมถึงการจัดทำบัญชีของโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีเอกสาร ประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน โดยมีกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในพื้นที่เข้ารับ การตรวจสอบจำนวน 4 กลุ่ม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
t20160916120042_365398.jpg
t20160916120042_365399.jpg
t20160916120051_365401.jpg
t20160916120052_365402.jpg
t20160916120101_365404.jpg
t20160916120102_365405.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888