หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังม่วงร่วมใจสามัคคี จำกัด
วันที่ 8 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางวันดี รองศักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ในสังกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน วังม่วงร่วมใจสามัคคี จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน แผนการบริหารงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ เรื่องแจ้งให้ทราบ ข้อตกลงข้อบังคับรับฟังความคิดเห็น และความต้องการของสมาชิกพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของ สหกรณ์ และชี้แจงงบการเงินให้สมาชิกของสหกรณ์ฯ ได้ทราบ ณ สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนวังม่วงร่วมใจสามัคคี จำกัด ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
t20160916115126_365367.jpg
t20160916115127_365368.jpg
t20160916115144_365370.jpg
t20160916115145_365371.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888