หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 9/2559
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 9/2559 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2559 พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
t20160915163147_365303.jpg
t20160915163148_365304.jpg
t20160915163144_365306.jpg
t20160915163145_365307.jpg
t20160915163142_365309.jpg
t20160915163143_365310.jpg
t20160915163141_365312.jpg
t20160915163140_365313.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888