หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดอบรมพัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน หลักสูตรที่ 4 เรื่อง วินิจฉัยปัญหาการสอบบัญชีและการเขียนรายงาน
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2559 หลักสูตรที่ 4 เรื่อง วินิจฉัยปัญหาการสอบบัญชีและการเขียนรายงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการ วินิจฉัยปัญหาการสอบบัญชีและการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ให้แก่ผู้สอบบัญชี ภาคเอกชนและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ให้สามารถวินิจฉัยปัญหาจากการสอบบัญชี ตลอดจนสามารถ เขียนรายงานจากการสอบบัญชีได้มีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์ ณัฐเสกข์ เทพหัสดิน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน หัวหน้าสายสอบบัญชีสหกรณ์ และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จำนวน 84 คน ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ
t20160915124953_365272.jpg
t20160915124954_365273.jpg
t20160915125002_365275.jpg
t20160915125003_365276.jpg
t20160915125011_365278.jpg
t20160915125011_365279.jpg
t20160915125020_365281.jpg
t20160915125021_365282.jpg
t20160915125029_365284.jpg
t20160915125029_365285.jpg
t20160915125037_365287.jpg
t20160915125038_365288.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888