หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาค ประจำปี 2559 เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนครูบัญชีอาสา ปี 2560
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 4 เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาค ประจำปี 2559 เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนครูบัญชีอาสา ปี 2560” เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนครูบัญชีอาสา พัฒนาอาชีพรายสินค้า สู่การเป็นครูบัญชี ต้นแบบ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและแผนงาน/โครงการสำคัญ ที่เร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและขั้นตอน การปฏิบัติงานขับเคลื่อนครูบัญชีอาสาปี 2560 การสร้างเครือข่ายชมรมครูบัญชี กลไกชมรม ครูบัญชี ระดับภาค ในการขับเคลื่อนงานโครงการตามนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ รับทราบผลการดำเนินงานของชมรมครูบัญชีระดับภาค และคัดเลือกคณะกรรมการชมรมครูบัญชี ระดับภาค โดยมีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานโครงการฯ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ และข้าราชการสตท.4 จำนวน 16 คน อาสาสมัครเกษตร ด้านบัญชี (ครูบัญชี) จากจังหวัดกาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี จำนวน 35 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
t20160914123927_364931.jpg
t20160914123928_364932.jpg
t20160914123940_364934.jpg
t20160914123941_364935.jpg
t20160914123955_364937.jpg
t20160914123956_364938.jpg
t20160914124007_364940.jpg
t20160914124007_364941.jpg
t20160914124020_364943.jpg
t20160914124021_364944.jpg
t20160914124029_364946.jpg
t20160914124029_364947.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888