หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.8 ร่วมติดตามการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี งบประมาณ 2559 จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี งบประมาณ 2559 โดยมีนางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี และการสอบบัญชี และนายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและ ร่วมติดตาม เพื่อรับทราบความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานโครงการฯ จากผู้ปฏิบัติงาน รวมถึง ชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ (โครงการแปลงใหญ่ และโครงการ ศพก.) ณ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนนอกฤดู อำเภอท่าศาลา และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพปาล์มน้ำมัน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วย
t20160913130713_364745.jpg
t20160913130714_364746.jpg
t20160913130722_364748.jpg
t20160913130723_364749.jpg
t20160913130731_364751.jpg
t20160913130732_364752.jpg
t20160913130740_364754.jpg
t20160913130740_364755.jpg
t20160913130748_364757.jpg
t20160913130749_364758.jpg
t20160913130756_364760.jpg
t20160913130757_364761.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888