หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนกันยายน 2559 ครั้งที่ 9/2559
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวยุวพาพร พลเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม เป็นประธานการประชุมสำนักงาน ประจำเดือนกันยายน 2559 ครั้งที่ 9/2559 เพื่อติดตามงานรับทราบผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน และวาระต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด จำนวน 30 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม จังหวัดนครพนม
t20160913124915_364714.jpg
t20160913124916_364715.jpg
t20160913124924_364717.jpg
t20160913124925_364718.jpg
t20160913124933_364720.jpg
t20160913124934_364721.jpg
t20160913124942_364723.jpg
t20160913124942_364724.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888