หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.จันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี นำโดย นางสาวภัทรภร สุดประเสริฐ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน” เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนิน ชีวิตประจำวัน ด้วยการทำบัญชีและใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือสร้างความ พอเพียง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเป้าหมายยกระดับการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง มีวินัยทางการเงินสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีเงินออม อันจะนำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 72 ราย ณ หมู่ 8 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
t20160913122108_364652.jpg
t20160913122109_364653.jpg
t20160913122117_364655.jpg
t20160913122118_364656.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888