หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.กำแพงเพชร ร่วมถ่ายทอดวามรู้ด้านบัญชี โครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร นำโดย นางสาวนันทกาญ ขวัญนาค นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ และ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ) ภายใต้โครงการ "ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ปี 2559 โดยมีนายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมเป็นวิทยากร ถ่ายทอดและสอนแนะการจัดทำบัญชีและการออม แก่เด็กนักเรียน จำนวน 75 ราย ณ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลคณฑี อำเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
t20160913121118_364621.jpg
t20160913121119_364622.jpg
t20160913121128_364624.jpg
t20160913121129_364625.jpg
t20160913121139_364627.jpg
t20160913121140_364628.jpg
t20160913121149_364630.jpg
t20160913121149_364631.jpg
t20160913121158_364633.jpg
t20160913121200_364634.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888