หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.8 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 6 และ 7 ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 6 และ 7 ครั้งที่ 2/2558 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานพื้นที่โครงการ และรับทราบผล การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่มีความสำเร็จของโครงการในระดับเขต โดยมีนายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6 และ 7 เป็นประธานการ ประชุม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
t20160913104400_364528.jpg
t20160913104401_364529.jpg
t20160913104409_364531.jpg
t20160913104410_364532.jpg
t20160913104419_364534.jpg
t20160913104420_364535.jpg
t20160913104428_364537.jpg
t20160913104428_364538.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888