หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สบก.จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บูรณาการกระบวนงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์ในองค์กร
เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บูรณาการกระบวนงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์ในองค์กร เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมของบุคลากรสำนักบริหารกลางให้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดช่วง การจัดการความรู้และความเข้าใจระหว่างกลุ่มคนต่างช่วงอายุ และมีความหลากหลาย ให้เกิดความราบรื่นและพลังร่วมในการปฏิบัติตน อีกทั้งให้เกิดประสิทธิภาพในการ บูรณาการงาน การทำงานเป็นทีมและการใช้กำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ในโอกาสนี้ ได้เข้าศึกษาดูงาน "สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ จำนวน 90 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง
t20160908152711_364463.jpg
t20160908152712_364464.jpg
t20160908152709_364466.jpg
t20160908152710_364467.jpg
t20160908152707_364469.jpg
t20160908152708_364470.jpg
t20160908152705_364472.jpg
t20160908152706_364473.jpg
t20160908152702_364475.jpg
t20160908152703_364476.jpg
t20160908152700_364478.jpg
t20160908152701_364479.jpg
t20160908152658_364481.jpg
t20160908152658_364482.jpg
t20160908152656_364484.jpg
t20160908152656_364485.jpg
t20160908152653_364487.jpg
t20160908152654_364488.jpg
t20160908152652_364490.jpg
t20160908152652_364491.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888