หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Moving Forward to GG
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาวิชาการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2559 เรื่อง "Moving Forward to GG” โดยมี นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบ ประกาศเกียรติคุณการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานดีเด่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับผู้สอบบัญชี สหกรณ์ของกรมฯ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินในภาคสหกรณ์ หลักธรรมาภิบาลที่ถูกต้อง เพื่อสามารถนำความรู้เกี่ยวกับหลัก ธรรมาภิบาลไปใช้ในการสอบบัญชีสหกรณ์ โดยที่ไม่ได้เน้นการตรวจสอบบัญชีเพื่อจับผิด แต่เน้นการตรวจสอบบัญชีเพื่อความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แก่สหกรณ์และเกษตรกร รวมทั้งการสอนแนะ การจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร เพื่อให้รู้ ต้นทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่นำไปสู่การตอบสนองต่อนโยบายของ รัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนทุกคน อยู่ดี มีสุข โดยใช้วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558-2563 "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นตัวขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ และนำหลักธรรมาภิบาลมาเป็นเครื่องมือ ช่วยในการบริหารจัดการสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม รวม 1,200 คน.
t20160908141301_364370.jpg
t20160908141302_364371.jpg
t20160908141316_364373.jpg
t20160908141317_364374.jpg
t20160908141326_364376.jpg
t20160908141326_364377.jpg
t20160908141344_364379.jpg
t20160908141345_364380.jpg
t20160908141358_364382.jpg
t20160908141358_364383.jpg
t20160908141407_364385.jpg
t20160908141407_364386.jpg
t20160908141417_364388.jpg
t20160908141417_364389.jpg
t20160908141425_364391.jpg
t20160908141426_364392.jpg
t20160908141433_364394.jpg
t20160908141434_364395.jpg
t20160908141442_364397.jpg
t20160908141443_364398.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888