หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551 นางมันทนา หินอ่อน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร สำหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในพื้นที่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เสริมทักษะการใช้โปรแกรมได้ดียิ่งขึ้นสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสัมพันธ์ในการเป็นเครือข่าย IT เข้มแข็ง ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่10 จำนวน 2 รุ่น ดังนี้รุ่นที่ 1 โปรแกรมระบบบัญชีนอกภาคเกษตร (สหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2.1 ) จำนวน 6 สหกรณ์ ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2551รุ่นที่ 2 โปรแกรมระบบบัญชีภาคเกษตร จำนวน 10 สหกรณ์ ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888