หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 ร่วมลงพื้นที่ตรวจให้คะแนนการประกวดผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ระดับ เขต 12
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เขต 10 และ 12 ประธานคณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ระดับเขต ของเขตตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 10 และ 12 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจ คัดเลือกการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อตัดสินคัดเลือกผู้ชนะในภาพรวมของเขต 12 ประเภทละ 1 จังหวัด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทกลุ่มพื้นที่ที่มีทรัพยากรน้ำ และระบบชลประทานอุดมสมบูรณ์ และประเภทกลุ่มพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง โดยมีนางสาววิภาวัลย์ พรมลาย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ร่วมลงพื้นที่ ณ ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกันนี้ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฯ ภายหลังการลงพื้นที่ เพื่อสรุปผลการตัดสินการประกวดให้แล้วเสร็จ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด
t20160902151119_364308.jpg
t20160902151120_364309.jpg
t20160902151116_364311.jpg
t20160902151117_364312.jpg
t20160902151114_364314.jpg
t20160902151115_364315.jpg
t20160902151113_364317.jpg
t20160902151112_364318.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888