หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน "ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 9
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แถลงข่าวการจัดงาน "ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 9” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 11 กันยายน 2559 ณ กรมชลประทาน ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักของประชาชนและผู้บริโภค อีกทั้งยังช่วย เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยมีนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม งานแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
t20160901123720_364246.jpg
t20160901123721_364247.jpg
t20160901123731_364249.jpg
t20160901123731_364250.jpg
t20160901123741_364252.jpg
t20160901123742_364253.jpg
t20160901123751_364255.jpg
t20160901123752_364256.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888