หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.8 ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกระบี่
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 พร้อมด้วยนางสาวอัจจิมา พิณแช่ม หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่ และข้าราชการในสังกัด นำบุคลากรจาก สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อสำรวจความพึงพอใจโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผสมปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพบ้านดินแดง หมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านด่าน หมู่ที่ 5 ตำบลพรุดินนา อำเภอลำทับ และวิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้านบกห้อง พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ จากการลงพื้นที่จริงมาเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของกลุ่มเป้าหมาย และนำ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาปรับปรุงการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และพัฒนา วิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
t20160831140622_364122.jpg
t20160831140623_364123.jpg
t20160831140632_364125.jpg
t20160831140633_364126.jpg
t20160831140639_364128.jpg
t20160831140640_364129.jpg
t20160831140651_364131.jpg
t20160831140652_364132.jpg
t20160831140659_364134.jpg
t20160831140700_364135.jpg
t20160831140707_364137.jpg
t20160831140708_364138.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888