หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปี ที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการสอบบัญชี ณ อาคาร เอนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
t20160831132836_364029.jpg
t20160831132837_364030.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888