หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส. ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร จ.สุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 พร้อมด้วยนางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบ บัญชี นายกำสิทธิ์ บัวสมุย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เพื่อเยี่ยมชมผลการการดำเนินงานต้นแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบัญชี ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อเสริม เขี้ยวเล็บ ตลอดจนเป็นกลไกในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยการมุ่งส่งเสริมการทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้สามารถนำบัญชีเป็นกระจกส่องนำทางชีวิตและครอบครัว อีกทั้งเพื่อ ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด้านการส่งเสริม การทำบัญชี เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการ บริหารการเงิน ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านต้นมะพร้าว จำกัด อำเภอคีรีรัฐนิคม บ้านนายไพศาล นิจจันทร์พันธ์ศรี ครูบัญชีดีเด่นระดับภาค ปี 2559 อำเภอวิภาวดี และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมบ้านโพธิ์พนา อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
t20160831130716_363998.jpg
t20160831130717_363999.jpg
t20160831130727_364001.jpg
t20160831130728_364002.jpg
t20160831130745_364004.jpg
t20160831130745_364005.jpg
t20160831130756_364007.jpg
t20160831130757_364008.jpg
t20160831130809_364010.jpg
t20160831130810_364011.jpg
t20160831130821_364013.jpg
t20160831130823_364014.jpg
t20160831130834_364016.jpg
t20160831130835_364017.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888