หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมใหญ่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.บึงกาฬ จำกัด
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์บึงกาฬ พร้อมด้วยนางสาวชุติกาญจน์ หาญคำหล้า นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่ ของ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.บึงกาฬ จำกัดเพื่อ รับทราบแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต/เสนอแนะในการดำเนินงาน ของสหกรณ์จากการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุง อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต และเพื่อประโยชน์ของ สมาชิกของสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 136 คน ณ ห้องประชุม บีเคแกรนต์บอลรูม โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
t20160830112324_363967.jpg
t20160830112328_363968.jpg
t20160830112333_363970.jpg
t20160830112336_363971.jpg
t20160830112341_363973.jpg
t20160830112345_363974.jpg
t20160830112354_363976.jpg
t20160830112358_363977.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888