หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมติดตามการจัดทำบัญชีพร้อมประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของเกษตรกร อ.แวงใหญ่
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น โดยมีนางพนารัตน์ หาชานนท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วม ติดตามการจัดทำบัญชี พร้อมประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของเกษตรกรในพื้นที่บ้านถลุงเหล็ก ตำบลใหม่นาเพียง เพื่อนำข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคในการ จัดทำบัญชีไปปรับปรุงแก้ไข และเพื่อพัฒนางานโครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง Smart Farmer ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านถลุงเหล็ก ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่น
t20160830111549_363936.jpg
t20160830111553_363937.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888