หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุทัยธานี ร่วมรับการตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตอ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 พร้อมด้วยนางสาวนิภา แจงทนงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี และส่วนราชการในสังกัด กระทรวงเกษตรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับการตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายของ รัฐบาล ในเขตอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจเยี่ยม ณ แปลงโคนมต้นแบบสหกรณ์นิคม ลานสัก จำกัด การจัดสรรที่ทำกินให้กับ เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินระบำ และกลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังแปลงใหญ่ป่าอ้อ
t20160831155731_363905.jpg
t20160831155732_363906.jpg
t20160831155754_363908.jpg
t20160831155756_363909.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888