หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ผอ.สตท.6 ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กษ.เขต 18
เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2559 นางสาวกัณณิกาจิตรชุ่ม ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 ของเขตตรวจราชการที่ 18 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ2559 รอบที่ 2 และงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้ง รับฟังการชี้แจงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ต่อไป โดยมีนางนฤมล พนาวงศ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (ชั้น 2) และห้องประชุมศูนย์เมล็ด พันธุ์ข้าวกำแพงเพชร
t20160829171707_363843.jpg
t20160829171708_363844.jpg
t20160829171704_363846.jpg
t20160829171705_363847.jpg
t20160829171701_363849.jpg
t20160829171702_363850.jpg
t20160829171700_363852.jpg
t20160829171700_363853.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888