หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ครั้งที่ 36 สหกรณ์นิคมดงมูลสอง จำกัด
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 36 ของสหกรณ์นิคมดงมูลสอง จำกัดเพื่อรับทราบ ผลการดำเนินงาน แผนการบริหารงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ เรื่องแจ้งให้ทราบ ข้อตกลง ข้อบังคับ รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิก พร้อมให้ ข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และชี้แจงงบการเงินให้สมาชิกของ สหกรณ์ได้รับทราบ โดยมีนายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมดงมูลสอง จำกัด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
t20160829170952_363812.jpg
t20160829170953_363813.jpg
t20160829170949_363815.jpg
t20160829170950_363816.jpg
t20160829170947_363818.jpg
t20160829170948_363819.jpg
t20160829170945_363821.jpg
t20160829170945_363822.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888