หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.หนองคาย ร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.หนองคาย จำกัด
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เป็นประธานการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.หนองคาย จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ณ ฉางข้าวสหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.หนองคาย จำกัด อ.เมือง จ.หนองคาย
t20160829162407_363657.jpg
t20160829162408_363658.jpg
t20160829162405_363660.jpg
t20160829162405_363661.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888