หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 นางกัญจนพร พระยาลอ นักวิชาการ ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ ตรวจสอบบัญชีของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล (ศบกต.) และกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อ บรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชี ดังนี้ 1.กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้าเพื่อจำหน่ายอาชีพเสริม และ 2.กลุ่มแม่บ้าน ทอเสื่อบ้านทุ่งเจริญ เพื่อรับทราบการรับ-จ่ายเงินอุดหนุน/การใช้จ่ายเงิน อุดหนุนเป็นไปตามแนวปฏิบัติของโครงการและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการ ที่กำหนด รวมถึงเพื่อทราบการจัดทำบัญชีโครงการเป็นไปอย่างถูกต้อง รายการเกิดขึ้นจริงและมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วนตาม วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
t20160829160813_363595.jpg
t20160829160814_363596.jpg
t20160829160811_363598.jpg
t20160829160811_363599.jpg
t20160829160809_363601.jpg
t20160829160809_363602.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888