หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมประชุมพิจารณาคำขอกู้ของสถาบันเกษตรกร
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นายวิษณุ ชินะกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาคำขอกู้ของของสถาบันเกษตรกร โครงการ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการ ผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2559 สืบเนื่องจากคำสั่งจังหวัด นครพนม ที่ 1277/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิต และการตลาด ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนฯ ของกลุ่ม เกษตรกร มีกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ วงเงินที่สมควรให้กู้เท่าใด โดยมี นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
t20160829160243_363564.jpg
t20160829160248_363565.jpg
t20160829160236_363567.jpg
t20160829160237_363568.jpg
t20160829160233_363570.jpg
t20160829160234_363571.jpg
t20160829160232_363573.jpg
t20160829160231_363574.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888