หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 10/2559
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นายวิษณุ ชินะกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 10/2559 สืบเนื่องจากจังหวัดนครพนมได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด เพื่อทำ หน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการที่สหกรณ์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนา สหกรณ์ ภายในวงเงินที่เห็นสมควรให้กู้สัญญาละไม่เกิน 5,000,000 บาท และได้ กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการขอกู้ และขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีสหกรณ์แจ้งความประสงค์ขอกู้เงินกองทุน พัฒนาสหกรณ์ จำนวน 7 แห่ง วงเงิน 13,100,000 บาท โดยมีนายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
t20160829155553_363533.jpg
t20160829155554_363534.jpg
t20160829155550_363536.jpg
t20160829155551_363537.jpg
t20160829155546_363539.jpg
t20160829155547_363540.jpg
t20160829155544_363542.jpg
t20160829155543_363543.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888