หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการฝึกการอบรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "เรียนรู้ตามรอยพ่อ สู่ความพอเพียง
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวกนกรส อินทะนิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน” ในโครงการฝึกการอบรม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "เรียนรู้ตามรอยพ่อ สู่ความพอเพียง” ซึ่งจัดโดย ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับ การอบรมสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือน และสามารถวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่าย ของตนเอง เกิดการประหยัดและการออม นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและวางแผน การใช้จ่ายในอนาคตต่อไป โดยมีประชาชนตำบลนาเข เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
t20160829135416_363502.jpg
t20160829135417_363503.jpg
t20160829135423_363505.jpg
t20160829135425_363506.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888