หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.กทม. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2559
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (single command) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2559 เพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงาน 6 มาตรการ และตรวจติดตามงานแบบ บูรณาการของคณะกรรมการฯ ตามแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับเดือนสิงหาคม 2559 โดยมีนายสมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
t20160829124406_363409.jpg
t20160829124407_363410.jpg
t20160829124415_363412.jpg
t20160829124416_363413.jpg
t20160829124426_363415.jpg
t20160829124427_363416.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888