หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมติดตามการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กษ.เขต 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 นางสาวนิภา แจงทนงค์ หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมติดตามการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 18 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจ ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2/2559 โดยมี นางนฤมล พนาวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
t20160826165619_363378.jpg
t20160826165620_363379.jpg
t20160826165607_363381.jpg
t20160826165606_363382.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888