หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 เข้าร่วมการประชุมและตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กษ. ประจำปี 2559 รอบที่ 2
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมและตรวจติดตาม โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ประจำปี 2559 รอบที่ 2เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่เป็นไปตามแผนงาน/งาน/โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค โดยมี นางโรสรินทร์ คณิตาภิลักษณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ด พันธุ์ข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
t20160826164935_363347.jpg
t20160826164936_363348.jpg
t20160826164934_363350.jpg
t20160826164933_363351.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888