หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.6 ลงพื้นที่ปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมระบบบัญชีบุคคลภายนอกมาเป็นโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2559 ทีมงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นำโดยนางสาวชุติมา เมืองช้าง หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ดำเนินการปรับเปลี่ยนการใช้งานโปรแกรม ระบบบัญชีของบุคคลภายนอก มาเป็นโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ครบวงจรที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้แก่ โปรแกรมระบบ สมาชิกและหุ้นและเงินให้กู้ โปรแกรมระบบเงินรับฝาก และโปรแกรมระบบ สินค้าให้กับสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ลำน้ำน่าน จำกัด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งสอนแนะการใช้งานโปรแกรมฯ เพื่อให้สามารถ ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรได้อย่างถูกต้องและทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง
t20160826164342_363316.jpg
t20160826164343_363317.jpg
t20160826164339_363319.jpg
t20160826164340_363320.jpg
t20160826164337_363322.jpg
t20160826164338_363323.jpg
t20160826164336_363325.jpg
t20160826164336_363326.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888