หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับดีเลิศ ด้านการเบิกจ่าย จากกรมบัญชีกลาง
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการเบิกจ่ายดีเลิศ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธี มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ งานดังกล่าว จัดโดยกรมบัญชีกลาง เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังในภาพรวมของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยกย่อง เชิดชูส่วนราชการที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและมีความโปร่งใส โดยกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย เงินงบประมาณตามเกณฑ์การประเมินที่กรมบัญชีกลางกำหนดในระดับดีเลิศ กล่าวคือ มีอัตราการเบิกจ่ายอยู่ในอัตราร้อยละ 99.99
t20160826161919_363223.jpg
t20160826161919_363224.jpg
t20160826161916_363226.jpg
t20160826161917_363227.jpg
t20160826161914_363229.jpg
t20160826161915_363230.jpg
t20160826161912_363232.jpg
t20160826161913_363233.jpg
t20160826161911_363235.jpg
t20160826161910_363236.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888