หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิต OTOP "การทำบันทึกรายการบัญชีและงบการเงิน อ.แวงใหญ่
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางวันดี รองศักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้โครงการ พัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิต OTOP หัวข้อ "การทำ บันทึกรายการบัญชีและงบการเงิน” จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ผลิตในชุมชนให้เกิดการเรียนรู้หลักและวิธีการทำ บันทึกรายการบัญชีและงบการเงิน ตามนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริม การรวมกลุ่มการพัฒนาการของอาชีพทางด้านการผลิต รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการผลิต ตั้งแต่การพัฒนาวัตถุดิบ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
t20160826160927_363192.jpg
t20160826160927_363193.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888