หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายเรืองชัย บุญญานันต์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยม เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงาน พร้อมให้ข้อสังเกต โอวาส ขวัญและกำลังใจการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและพนักงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551โดยได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า "การปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เข้มแข็งและเจริญก้าวหน้า ให้ยึดหลักภารกิจ 5 ส. ว่าสร้าง...รูปแบบโครงสร้าง วิธีการ และระบบบัญชีที่เหมาะสมสอน...นักบัญชี ผู้ปฏิบัติทางบัญชีให้รู้ เข้าใจ และสามารถทำบัญชีได้สอบ...สอบบัญชีเพื่อให้สหกรณ์เติบโต โดยสร้างการองค์ความรู้ให้สหกรณ์ไปพร้อมในขณะที่ตรวจสอบบัญชีสังเคราะห์...ทางการเงินจากงบการเงินและผลการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์เพื่อพัฒนาเสริม...ภารกิจสำคัญตามพระราชดำริ และนโยบายรัฐ/กระทรวง

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
news_bullet อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการกำกับ ติดตามและประเมินผล
news_bullet ประจวบคีรีขันธ์...บัญชีครัวเรือนเคลื่อนที่
news_bullet โครงการ สอนควายไถนา โรงเรียน ค.ควายพัฒนา
news_bullet ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 116 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
news_bullet 12 มีนาคม 2551 วันคล้ายวันสถาปนากรมฯ
news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
news_bullet ประชุมซักซ้อมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีอิสลาม
news_bullet บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสหกรณ์ปร่งใส ก้าวไกลด้วย ไอที
news_bullet สอนบัญชีแก่เกษตรกรในชุมชนดินหนองแดนเหนือ จังหวัดอุดรธานี
news_bullet สตส.ร้อยเอ็ด สอนเกษตรกรจัดทำบัญชีในงานไถกลบตอซัง
news_bullet อธิบดีกรมตรวจฯ เดินทางตรวจเยี่ยมราชการในจังหวัดสตูล
news_bullet กำแพงเพชร เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับเยาวชนบ้านหนองแม่แตง
news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมบูรณาการในงานคลินิกเคลื่อนที่
news_bullet สุราษฎร์ธานี นำ "บัญชี" สู่เยาวชนในโรงเรียน

จำนวนคนอ่าน 525 คน

จำนวนคนโหวต 0 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888