หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครปฐม จัดอบรมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม นำโดย นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดอบรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน”โดยมีการจัดเสวนาและสอนแนะการทำบัญชี แก่ผู้รับ การอบรม รวม 25 ราย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเฉลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเป็นการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้บัญชีเป็นเครื่องมือ ให้เกษตรกรและชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และมั่นคงในการดำเนินชีวิต โดยมี นายอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเทศบาลตำบลคลองโยง รพ.สต.คลองโยง ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิด ณ ศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
t20160825151525_362479.jpg
t20160825151526_362480.jpg
t20160825151522_362482.jpg
t20160825151523_362483.jpg
t20160825151521_362485.jpg
t20160825151520_362486.jpg
t20160825151517_362488.jpg
t20160825151517_362489.jpg
t20160825151515_362491.jpg
t20160825151515_362492.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888