หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สมุทรปราการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สมุทรปราการ จำกัด
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ นำโดย นางรัตติยา สวัสดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการ ตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สมุทรปราการ จำกัด พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ โดยมี นายวิชิต นวลชื่น สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้อง ประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
t20160825150855_362448.jpg
t20160825150856_362449.jpg
t20160825150851_362451.jpg
t20160825150854_362452.jpg
t20160825150849_362454.jpg
t20160825150849_362455.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888